InterPartes som també un despatx d’advocats amb una experiència de més de vint anys d’exercici professional en Dret contenciós administratiu, civil, mercantil, concursal, laboral i penal.

Advocats experts en Dret de família i empresa des dels orígens del bufet.

 • Protocols familiars.
 • Protegim el patrimoni empresarial de les crisis familiars.
 • Mediació i conciliació en crisis familiars.
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat.
 • Pensions d’aliments, compensatòria i indemnitzatòria.
 • Defensa jurídica dels drets de les dones.
 • Protecció integral contra la violència vers les dones.

Som especialistes en Dret administratiu general i sectorial (Dret del Medi Ambient i Urbanisme).

 • Reclamacions administratives prèvies.
 • Procediment sancionador.
 • Contractes del Sector Públic.
 • Responsabilitat Patrimonial de les administracions públiques.
 • Protecció jurisdiccional de Drets Fonamentals.
 • Processos Contenciosos-Administratius Ordinaris i Abreujats.
 • Responsabilitat Comptable davant del Tribunal de Cuentas.

Equip

Sílvia Requena
Advocada en exercici amb vint anys d’experiència, especialitzada en dret contenciós administratiu.
Especialista en responsabilitat patrimonial contra les administracions públiques.
Professora de Teoria del Dret, Dret públic de Catalunya i d’Ètica jurídica de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya.
Emprenedora.
Directora del Servei jurídic de l’Associació catalana de municipis i comarques durant el mandat 2007-2011.