Oferim serveis de consultoria i assessoria a empreses i negocis.

El dia a dia pot arribar a fer que un projecte de futur o de canvi es converteixi en activitat massa lenta o amb un elevat risc de fracàs. És per això que una participació externa i temporal pot ajudar a resoldre aquest paradigma i afrontar la velocitat de canvi que exigeix la societat actual.

– Make things happen –

  • Plans estratègics i de negoci.
  • Industrialització Nous Projectes: definició de la sistemàtica, coaching i formació a perfils de Project Leader, posada en marxa i seguiment de la implantació.
  • Plans Industrials:
    o Gestió de la producció a temps real.
    o Lean Manufacturing: eines per a la millora de l’eficiència productiva.

Trasllats, ampliacions, modificacions, canvis de layout, etc. d’implantacions industrials, tant a nivell nacional com internacional.

Projectes R + D i Indústria 4.0, tant per liderar com per ser enllaç entre empreses i centres tecnològics tant en l’àmbit nacional com europeu.

Avaluació general d’empreses industrials i de serveis per a plantejar la viabilitat futura per a l’interès de tercers (ja sigui per problemes de continuïtat d’índole econòmic, generacional, competitivitat, etc.).

Desenvolupament de l’activitat comercial a partir de la definició d’un Pla Comercial (nous mercats, nous clients).

Equip

Enginyer Industrial amb àmplia experiència en diferents sectors i processos industrials (automoció, aixetes, prefabricats de formigó, ceràmica tècnica, béns de consum, alimentació, etc), tant en posicions de soci-propietari com de direcció general, direcció operacional i tècnica.

Ha dut a terme també implantacions industrials i unitats de negoci en països com la Xina, Mèxic, Romania, Txèquia, Irlanda, etc.

Ha desenvolupat, a més, activitats d’assessoria i consultoria des de l’any 2012.

Posa a disposició d’InterPartes la seva experiència per tal de poder oferir un servei de consultoria integral que permeti ajudar a directius i professionals de les pimes a executar amb èxit projectes clau per al seu futur.