InterPartes és una consultoria i assessoria, especialitzada en igualtat de gènere. Oferim assessorament i formació en igualtat d’oportunitats, i ajudem professionals, empreses i institucions a dissenyar i implementar plans, mesures, estratègies i projectes d’igualtat en matèria de gènere. La nostra experiència en el disseny i l’aplicació de plans d’igualtat ens ha situat com a referents en l’àmbit de la igualtat. A més, t’acompanyem en la implementació, el monitoratge i l’avaluació dels plans d’igualtat i de balança laboral i familiar.
Oferim un servei de qualitat i de millora contínua per arribar on les empreses, institucions i organismes públics necessitin suport extern i especialitzat en la matèria.

InterPartes neix l’any 2012, de la mà de Sílvia Requena, amb l’objectiu de contribuir a la plena igualtat d’oportunitats, reals i efectives, en qualsevol àmbit de la nostra societat. Durant anys, hem treballat, i treballem, de manera ferma per al reconeixement de la igualtat de gènere. El nostre propòsit és, a través del nostre assessorament i acompanyament, és ajudar a construir una societat més igualitària, en drets i oportunitats per a dones i homes.

Ens avala una àmplia experiència en l’elaboració i execució de projectes d’igualtat, europeus, nacionals i locals, per a l’increment de la participació, visibilitat i difusió de les dones diversos àmbits.

Som també un despatx d’advocats amb una experiència de més de vint anys d’exercici professional en Dret contenciós administratiu, civil, mercantil, concursal, laboral i penal.

InterPartes ofereix una gran cartera de serveis, tots ells amb l’objectiu de treballar per a la màxima igualtat d’oportunitats.